Za nakupne pogodbe, sklenjene prek e-trgovine

Člen 1

Osnovne določbe

(1) Za kupoprodajne pogodbe, sklenjene prek elektronskega poslovanja, veljajo ustrezne določbe zakona št. 22/2004 Coll. št. 102/2014 Coll. 108/2000 Coll. o varstvu potrošnikov pri prodaji od vrat do vrat in po pošti ter Zakon št. 40/1964 Coll. Civilnega zakonika in teh splošnih pogojev (v nadaljnjem besedilu: SPP), ki urejajo podrobnosti o njihovem sklepanju in izvajanju.

(2) Upravljavec e-trgovine je družba EvaMária s.r.o., s sedežem na naslovu Dvorníky 20, 920 56 Dvorníky nad Váhom, Slovaška, matična številka: 48 038 857, številka vpisa: 35451/T, poslovni register Okrožnega sodišča Trnava (v nadaljevanju "dobavitelj").

(3) Dobavitelj objavi seznam blaga, ki ga ponuja kupcu, in kupcu omogoči, da blago naroči prek aplikacije na spletnem naslovu www.klarion.eu (v nadaljnjem besedilu: e-trgovina). Ti pogoji so povezani z nakupi v e-trgovini. Z oddajo naročila prek e-trgovine kupec izrazi, da je v celoti prebral splošne pogoje, da razume njihovo vsebino in vse pogoje ter da se z njimi strinja.

(4) Nakup blaga prek e-trgovine lahko opravijo fizične in pravne osebe ne glede na pravno obliko.

Člen 2

Informacije o blagu ter možnostih dostave in plačila

(1) Informacije o blagu, navedenem v katalogu e-trgovine, se črpajo iz javno dostopnih virov in uradne spletne strani proizvajalca. Dobavitelj ni odgovoren za pravilnost informacij, ki izhajajo iz teh virov.

(2) Slike, prikazane ob izdelku, predstavljajo prave izdelke. Vendar pa barva izdelka morda ne bo 100-odstotno ustrezala dejanski barvi. Upoštevati je treba razlike v fotografiji in kakovost monitorja, na katerem si izdelke ogledujete. Le izjemoma so lahko slike ilustrativne.

(3) Odvisno od izbranega načina dostave se zaračuna pristojbina za dostavo (tj. poštnina, pristojbina za plačilo po povzetju in stroški, povezani z odpošiljanjem pošiljke). Celotne pogoje za pošiljanje pošte si lahko ogledate na strani Poštni stroški.

Če na vašo zahtevo eno naročilo razdelite na več pošiljk, vam lahko zaračunamo poštnino za vsako pošiljko posebej.

(4) Stranka ima možnost izbire med več možnostmi plačila, ki so na voljo na strani z Možnostmi plačila.

(5) Pri nakupu v spletni trgovini ni mogoče uveljavljati klubskih, članskih ali delavskih popustov.

Člen 3

Naročanje blaga

(1) Če pri blagu ni drugače določeno, kupec naroči blago, navedeno v katalogu e-trgovine, po postopku, opisanem v navodilih "Kako kupiti". Ta navodila so vidno prikazana tudi v nogi e-trgovine.

(2) Oddaja naročila ni pogojena z vpisom stranke v dobaviteljevo podatkovno bazo.

(3) Pogoj za oddajo naročila je, da kupec potrdi, da se strinja s Splošnimi pogoji poslovanja in obdelavo svojih osebnih podatkov.

(4) Za naročila, katerih predmet pogodbe je izdelava po posebnih zahtevah kupca/proizvodnja po meri, se izda 50-odstotno predplačilo. Stranka se zavezuje, da bo predračun plačala v petih delovnih dneh po izdaji predračuna. V nasprotnem primeru bo naročilo preklicano.

(5) Za naročila, katerih predmet je blago, izdelano po meri, in katerih vrednost presega 150 EUR, se izda 50-odstotno predplačilo. Stranka se zavezuje, da bo predračun plačala v petih delovnih dneh po izdaji predračuna. V nasprotnem primeru bo naročilo preklicano.

(6) Brez nepotrebnega odlašanja po prejemu vašega naročila vam bomo na elektronski naslov, ki ste ga navedli, poslali potrdilo o prejemu naročila, ki bo vsebovalo številko naročila, ime in specifikacijo blaga, ceno blaga in stroške dostave (poštnino), način plačila, podatke o kraju dostave blaga ali druge informacije. Plačilo naročila pomeni sklenitev kupoprodajne pogodbe.

Člen 4

Odstop od prodajne pogodbe

(1)Kupec ima pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe v primeru standardnega asortimana pod pogoji, določenimi z Zakonom št. 102/2014 Z. o varstvu potrošnikov pri prodaji od vrat do vrat in po pošti:

(a) V 14 koledarskih dneh imate pravico odstopiti od te pogodbe brez navedbe razloga. Rok za odstop od pogodbe poteče po 14 dneh od dneva, ko ste vi ali tretja oseba, ki ste jo določili, razen prevoznika, prevzeli blago (dan prejema od kurirja/dan prevzema na pošti/dan osebnega prevzema). Pri uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe nas o svoji odločitvi za odstop od te pogodbe obvestite z nedvoumno izjavo (npr. s pismom, poslanim po pošti ali elektronski pošti) na naslov Klarion.eu, Dvorníky 20, 920 56 Dvorníky ali po elektronski pošti: reklamacie@klarion[dotka]eu. V ta namen lahko uporabite vzorec obrazca za odstop od pogodbe, ki smo vam ga dali ali poslali. Odstopni rok se ohrani, če pošljete obvestilo o uveljavljanju pravice do odstopa pred iztekom odstopnega roka.
(b) Ob odstopu od pogodbe vam bomo vrnili vsa plačila, ki ste jih opravili v zvezi s sklenitvijo pogodbe, zlasti nakupno ceno, vključno s stroški dostave blaga. To ne velja za dodatne stroške, če ste izbrali način dostave, ki ni najcenejši običajni način dostave, ki ga ponujamo. Plačila vam bomo povrnili brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje v 14 dneh od. Vračilo bo izvedeno na enak način, kot ste ga uporabili za plačilo, razen če ste se izrecno dogovorili za drugačen način plačila, brez dodatnih stroškov. Vračila bodo običajno poslana na številko računa, ki ste jo navedli. Plačilo za kupljeno blago vam bomo vrnili šele, ko bo vrnjeno blago dostavljeno nazaj na naš naslov. Blago nam pošljite nazaj najpozneje v 14 dneh od datuma uveljavljanja pravice do odstopa od pogodbe. Šteje se, da je bil rok upoštevan, če blago pošljete nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka. Stroške vračila blaga nosite vi. Odgovorni ste le za kakršno koli zmanjšanje vrednosti blaga, ki je posledica ravnanja z blagom na način, ki ni potreben za ugotovitev narave, značilnosti in funkcionalnosti blaga.

(2) Kupec nima pravice odstopiti od prodajne pogodbe na podlagi posebnih zahtev kupca/izdelave po meri.

(3) Stroške vračila blaga vedno nosi stranka.

(4) Kupec lahko uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe v 14 koledarskih dneh od datuma dostave blaga pisno po elektronski pošti na naslov reklamacie[zavinac]klarion.eu. Pravice do odstopa od pogodbe ni mogoče uveljavljati po telefonu ali s pošiljanjem besedilnih sporočil. Po pošiljanju zahtevka po elektronski pošti mora stranka po telefonu preveriti prejem zahtevka.

Člen 5

Zavezujoča ponudba, preklic naročila

(1) Dobavitelja zavezuje ponudba, vključno s ceno blaga, od potrditve naročila do izteka dobavnega roka, dogovorjenega z naročnikom.

(2) Stranka lahko prekliče naročilo z zahtevo, poslano na elektronski naslov info[zavinac]klarion.eu ali po telefonu.

(3) Dobavitelj ima pravico preklicati naročilo, če zaradi pomanjkanja zaloge ali nerazpoložljivosti blaga tudi z vsemi napori, ki jih je mogoče od njega pošteno zahtevati, ne more dobaviti blaga kupcu v roku, določenem v teh pogojih, ali po ceni, navedeni v e-trgovini, razen če se s kupcem dogovori drugače.

(4) Dobavitelj ima pravico preklicati naročilo tudi, če ni dosegljiv po telefonu.

(5) O preklicu naročila je stranka dokazljivo obveščena po telefonu ali elektronski pošti.

Člen 6

Plačilni pogoji

(1) V primeru plačila z bančnim nakazilom mora kupec opraviti plačilo takoj po potrditvi naročila, najpozneje pa v petih koledarskih dneh. Kupljeno blago bo odpremljeno šele po plačilu cene, kar pomeni, da je bila celotna cena blaga, vključno z morebitnim doplačilom za prevoz, nakazana na dobaviteljev račun. Če plačilo ni nakazano na dobaviteljev račun v petih koledarskih dneh po potrditvi naročila, ima dobavitelj pravico preklicati zadevno naročilo.

(2) Pri plačilu po povzetju, če je to možnost, se stranki poleg cene blaga zaračuna doplačilo po veljavnem ceniku prevoznika. Kupec bo vnaprej obveščen o doplačilu in skupni ceni za plačilo po povzetju. Stranka prevozniku ob prejemu pošiljke v celoti plača celotno plačilo za naročilo.

(3) Če sta stranki upravičeni do medsebojnega povračila opravljenih storitev ali opravljenih storitev, zmanjšanih za odstopnino, morata te obveznosti poravnati v 14 dneh od nastanka pravice do povračila, tj. od veljavnega odstopa od prodajne pogodbe.

Člen 7

Pogoji dostave

(1) Če ni drugače dogovorjeno, se dobavitelj zavezuje, da bo blago, ki je na zalogi, dobavil najkasneje v 7 delovnih dneh od potrditve naročila kupcu po elektronski pošti, v primeru plačila z bančnim nakazilom pa v 7 delovnih dneh od nakazila plačila na dobaviteljev račun. Če ni drugače dogovorjeno, se dobavitelj zavezuje, da bo blago po naročilu dobavil v 30 delovnih dneh, blago po naročilu pa v 3 mesecih od elektronske potrditve naročila kupcu in, če je plačilo opravljeno z bančnim nakazilom, v 30 delovnih dneh od nakazila plačila na dobaviteljev račun za blago po naročilu in v 30 dneh za blago po naročilu. Skupaj z blagom kupec prejme knjigovodsko listino (račun), ki služi tudi kot garancijski list.

(2) Ob prejemu pošiljke je stranka dolžna pregledati pošiljko in se prepričati, da embalaža pošiljke ni poškodovana (mehanske poškodbe zaradi prevoza) in da je blago brez napak. V primeru vidnih poškodb pošiljke ali blaga ima stranka pravico, da pošiljke ne sprejme.

(3) Kupec je o odpremi blaga obveščen po elektronski pošti. Stranka mora zagotoviti nemoten prevzem blaga, zlasti tako, da je na voljo na telefonski številki, določeni za dostavo, ali da je prisotna na naslovu za dostavo na dneve predvidene dostave. Če te obveznosti ni mogoče izpolniti, mora kupec o tem obvestiti dobavitelja, se z njim dogovoriti o drugem datumu dobave ali imenovati nadomestno osebo, ki bo izpolnila obveznost prevzema blaga namesto prvotnega prejemnika dobave.

(4) Šteje se, da je obveznost izročitve blaga izpolnjena tudi, če stranka ne prevzame blaga na dogovorjenem kraju in ob dogovorjenem času ali zavrne prevzem blaga. Če kupec ne prevzame blaga in nam je blago vrnjeno, smo upravičeni do odstopa od prodajne pogodbe. Ponovna dostava je mogoča le po medsebojnem dogovoru.

(5) Ne odgovarjamo za zamudo pri dostavi blaga, ki jo povzroči dostavljavec ali napačno naveden naslov prejemnika. Kupec pridobi lastninsko pravico na blagu s prevzemom blaga na kraju dobave in s plačilom celotne kupnine. S prevzemom blaga na stranko preide tudi nevarnost naključnega uničenja in naključnega poslabšanja.

Člen 8

Obdelava osebnih podatkov

(1) Dobavitelj se pri obdelavi osebnih podatkov ravna po Zakonu o varstvu osebnih podatkov št. 18/2018 Z. z. o varstvu osebnih podatkov.

(2) Dobavitelj zbira osebne podatke stranke izključno za izpolnjevanje svojih obveznosti do stranke, zlasti pri izdaji računa, kontaktiranju stranke v zvezi z obdelavo njenega naročila in dostavi naročenega blaga. Dobavitelj je odgovoren, da zagotovi, da se osebni podatki kupca ne uporabljajo za druge namene, zlasti da se ne razkrijejo tretjim osebam (razen v obsegu, ki je potreben za dobavo blaga).

(3) Dobavitelj zbira osebne podatke kupca v naslednjem obsegu: naziv, ime, priimek, e-poštni naslov, ime podjetja, naslov, obračunski podatki, naslov dostave, kontaktna telefonska številka in datum rojstva.

(4) Z oddajo naročila in potrditvijo splošnih pogojev poslovanja kupec tudi privoli v obdelavo svojih osebnih podatkov v okviru te določbe splošnih pogojev poslovanja.

(5) Za dodatne informacije in natančne pogoje o osebnih podatkih, njihovi obdelavi in varstvu glejte poglavje Zasebnost in varstvo osebnih podatkov.

Člen 9

Končne določbe

(1) Ti splošni pogoji so sestavni del kupoprodajne pogodbe, sklenjene med podjetjem Fashion Bridal Company s.r.o. in kupcem, ter so zavezujoči za obe stranki. Pravna razmerja, vzpostavljena z nakupno pogodbo, urejajo določbe nakupne pogodbe (tj. zavezujoče naročilo in potrditev naročila ali individualno dogovorjeni pogoji), določbe teh splošnih pogojev in ustrezni pravni predpisi. Določbe prodajne pogodbe imajo prednost pred določbami teh splošnih pogojev in dispozitivnimi določbami splošno veljavne zakonodaje.

(2) Za vse prodano blago velja zakonsko določeno 24-mesečno garancijsko obdobje, za rabljeno in poškodovano blago pa 12-mesečno, ki začne teči na dan, ko kupec prejme blago, če ni drugače določeno. Za dodatne informacije in natančne pogoje pritožbe glejte Pravilnik o pritožbah.

(3) Podjetje Fashion Bridal Company s.r.o. si pridržuje pravico do enostranske spremembe ali dopolnitve teh splošnih pogojev. Vse spremembe teh splošnih pogojev začnejo veljati z dnem objave na spletnem mestu www.klarion.eu. Pravna razmerja, ki izhajajo iz prodajne pogodbe, vedno urejajo splošni pogoji, veljavni v času zavezujočega naročila blaga.

Zadnja posodobitev: 29.09.2020

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Ali Reset password