Milí zákazníci, prodáváme kvalitní značkové produkty, pokud se přesto stane, že je třeba zboží reklamovat, přečtěte si prosím níže uvedené informace, které slouží i jako reklamační postup.

Na produkty poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží a záruka se vztahuje na vady zboží, které se projeví v záruční lhůtě. Záruku nebudeme moci uznat v těchto případech:

- pokud jste produkt používali na jiný než určený účel
- pokud jste jakkoli zasáhly do struktury výrobku
- pokud se snížila kvalita produktu není běžným opotřebením
- pokud jste provedli údržbu v rozporu s návodem
- pokud jste zanedbali péči o produkt
- pokud se produkt poškodil neopatrnou manipulací

 

Podmínky výměny a vrácení zboží

Při výměně nebo vrácení nepoužitého zboží je nutné dodržet následující podmínky:

- zboží musí být nepoškozené
- zboží nesmí být použit
- zboží musí být kompletní

 

Při reklamaci dbejte na tyto skutečnosti:

- vady musí být uplatněny u prodávajícího bez zbytečného odkladu podle §599 zákona 40/1964 Zb. ve znění zákona Slovenska č. 285/2009 Zb.,
- záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním podle §619 zákona 40/1964 Zb. v znení zákona č 285/2009 Zb.,
- reklamovaný tovar nesmie byť silne znečistený, plesnivý, mokrý, silne zapáchajúci a to podľa dikcie zákona č.258/2000 O ochraně veřejného zdraví. Takové zboží se nebude brát do reklamačního řízení,
-za reklamaci se nepovažují mechanické zásahy do zboží,
- údržba zboží musí probíhat v souladu se štítkem na daném produktu (čistící, žehlící a sušící postupy nebo zákazy).

 

Reklamace poškozeného balíku

Zboží pečlivě balíme, aby se k Vám dostal v pořádku. Avšak nedokážeme ovlivnit teoreticky možné problémy během přepravy. Proto při přebírání prosím věnujte zvýšenou pozornost zejména na:

  • - zjevně poškozený obal/krabice
  • - otevřený nebo přelepen balík

Balík si hned řádně zkontrolujte před přepravcem. Pokud je zboží poškozeno a z poškození vyplývá, že bylo zboží poškozeno během přepravy, nepreberte ho, třeba ho reklamovat přímo u přepravce a bez zbytečného odkladu nás o tom informujte.

 

Reklamace poškozeného produktu

Pokud se náhodou stane, že Vám přijde poškozený produkt nebo během používání se projeví nějaká vada, informujte nás o této skutečnosti co nejdříve. Čím dříve budete produkt reklamovat, tím spíše reklamaci vyřídíme.

 

Doporučený reklamační postup

- při reklamaci, výměně nebo vrácení zboží připojte k produktu vyplněný reklamační formulář
- ve formuláři popište vadu produktu, v případě, že se jedná o nepoužitý produkt a vracíte ho podle zákona do 14 dnů od doručení zásilky, stačí uvést pouze číslo účtu nebo název produktu, o který máte zájem místo původně objednaného produktu
- produkt spolu s vyplněným reklamačním formulářem zašlete kurýrní společností bez dobírky na adresu: Klarion.eu, EvaMária s.r.o., M.R.Štefánika 9, 926 01 Sereď, Slovensko
- o obdržení vráceného nebo reklamovaného zboží Vás budeme informovat prostřednictvím emailu
- o vyřízení reklamace rozhoduje prodávající (čili my)
- maximálně do 30-ti dnů od obdržení reklamovaného zboží Vás budeme informovat o způsobu vyřízení reklamace prostřednictvím emailu.

Místo vyřízení reklamace

Reklamace se vyřizují v obchodních prostorách online obchodu Klarion.eu.
 

Doklady potřebné při reklamaci

Kupující je povinen při vzdálené reklamaci spolu se zbožím zaslat i kopii faktury/bloku s vyplněným reklamačním formulářem, který je připnutý k faktuře nebo si ho může stáhnout na této stránce.

Kupující je povinen při osobní reklamaci spolu se zbožím přinést také fakturu/nákupní blok.
 

Popis závady

Je třeba, aby závada byla popsána podrobně. Jinak dochází ke zdržení vyřízení reklamace.
 

Doba vyřizování reklamace

Doba reklamace je max. 30 dnů od potvrzení závady reklamačním pracovníkům, že se jedná o reklamační závadu. V případě nedodržení tohoto termínu se postupuje dle dohody se zákazníkem.
 

Zaslání reklamovaného zboží zákazníkovi

O výsledku reklamace budete informováni bezprostředně po ukončení reklamačního řízení e-mailem a spolu se zbožím Vám bude doručen reklamační protokol. Náklady na dopravu zboží zpět k zákazníkovi z reklamace hradí prodávající. Pokud si zákazník přeje reklamované zboží vyzvednout osobně, je třeba o tom prodejce informovat v reklamačním protokolu nebo e-mailem na info@klarion[bodka]eu. Zákazník od ukončení reklamačního řízení má 30 dní na převzetí vyreklamování zboží. Po uplynutí této doby má prodejce nárok naložit se zbožím podle vlastní vůle.
 

Záruční doba

a. Záruka se vztahuje pouze na funkční chyby způsobené při výrobě zboží. Reklamace se řeší ve smyslu §422 a nasl. Obchodního zákoníku Slovenské Republiky. Na veškeré zboží zakoupené ve firmě EvaMária s.r.o. je poskytována záruka.

b. Délka záruky v měsících je uvedena na dodacím listě. Pokud není pro dané zboží určená záruční doba, platí záruka 24 měsíců.

c. Záruční doba začíná platit dnem vystavení daňového dokladu, v případě výměny za jiný výrobek záruční doba pokračuje dál a prodlužuje se o dobu, kdy bylo zboží v reklamaci.
 

Záruka se nevztahuje na následující případy:

- reklamování zboží bez dokladu o koupi

- reklamace parametrů, které výrobce nezaručuje

- poškození způsobené zákazníkům, neodborná manipulace se zbožím

- používání v nevhodných podmínkách

- poškození zboží během přepravy zboží

- oprava, úprava nebo pokus o opravu zákazníkem

- záruka se nevztahuje na vadu, kvůli které byla sjednána nižší cena
 

Výměna zboží

Reklamované zboží zakoupené do 14 kalendářních dnů od prodeje se v případě, že se závada potvrdí, vymění okamžitě za podmínky, že dané zboží je na skladě.

 

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Nebo Reset password