Milí zákazníci, predávame kvalitné značkové produkty, ak sa napriek tomu stane, že je potrebné tovar reklamovať, prečítajte si prosím nižšie uvedené informácie, ktoré slúžia aj ako reklamačný postup.

Na produkty poskytujeme záruku 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru a záruka sa vzťahuje na vady tovaru, ktoré sa prejavia v záručnej lehote. Záruku nebudeme môcť uznať v týchto prípadoch:

- ak ste produkt používali na iný ako určený účel
- ak ste akokoľvek zasiahli do štruktúry výrobku
- ak sa znížila kvalita produktu nie bežným opotrebovaním
- ak ste vykonali údržbu v rozpore s návodom
- ak ste zanedbali starostlivosť o produkt
- ak sa produkt poškodil neopatrnou manipuláciou

 

Podmienky výmeny a vrátenia tovaru

Pri výmene alebo vrátení nepoužitého tovaru je nutné dodržať tieto podmienky:

- tovar musí byť nepoškodený
- tovar nesmie byť použitý
- tovar musí byť kompletný

 

Pri reklamácii dbajte na tieto skutočnosti:

- vady musia byť uplatnené u predávajúceho bez zbytočného odkladu podľa § 599 zákona 40/1964 Zb. v znení zákona č 285/2009 Zb.,
- záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním podľa § 619 zákona 40/1964 Zb. v znení zákona č 285/2009 Zb.,
- reklamovaný tovar nesmie byť silne znečistený, plesnivý, mokrý, silne zapáchajúci a to podľa dikcie zákona č.258/2000 O ochrane verejného zdravia. Takýto tovar sa nebude brať do reklamačného konania,
- za reklamáciu sa nepovažujú mechanické zásahy do tovaru,
- údržba tovaru musí prebiehať v súlade so štítkom na danom produkte (čistiace, žehliace a sušiace postupy alebo zákazy).

 

Reklamácia poškodeného balíka

Tovar starostlivo balíme, aby sa k Vám dostal v poriadku. Avšak nedokážeme ovplyvniť teoreticky možné problémy počas prepravy. Preto pri preberaní prosím venujte zvýšenú pozornosť najmä na:

  • - zjavne poškodený obal/krabica
  • - mokrý obal/krabica
  • - otvorený alebo prelepený balík - všetky balíky zatvárame lepiacou páskou s firemným logom

Balík si hneď riadne skontrolujte pred prepravcom. Pokiaľ je tovar poškodený a z poškodenia vyplýva, že bol tovar poškodený počas prepravy, nepreberte ho, treba ho reklamovať priamo u prepravcu a bez zbytočného odkladu nás o tom informujte.

 

Reklamácia poškodeného produktu

Ak sa náhodou stane, že Vám príde poškodený produkt alebo počas používania sa prejaví nejaká vada, informujte nás o tejto skutočnosti čo najskôr. Čím skôr budete produkt reklamovať, tým skôr reklamáciu vybavíme.

 

Odporúčaný reklamačný postup

- Na eshope v objednávke zadajte požiadavku na reklamáciu produktu. Ak neviete ako na to, vytlačte si a vypíšte reklamačný formulár
- na eshope alebo vo formulári dôkladne popíšte vadu produktu
- produkt spolu s vyplneným reklamačným formulárom zašlite kuriérskou spoločnosťou bez dobierky na adresu: Klarion.eu, EvaMária s.r.o., M.R.Štefánika 9, 926 01 Sereď, Slovensko - náklady spojené so zaslaním tovaru späť hradíte Vy
- odporúčame použiť ktorúkoľvek kuriérsku spoločnosť alebo Zásilkovňu (Packetu) - výdajní místo Azetko B1 Sereď, M. R. Štefánika 4393/29, 926 01. Sereď, Slovensko.
- neposielajte tovar poštou ako list, taký balík nám nebude doručený

- o obdržaní vráteného alebo reklamovaného tovaru Vás budeme informovať prostredníctvom emailu
- o vybavení reklamácie rozhoduje predávajúci (čiže my)
- maximálne do 30-tich dní od obdržania reklamovaného tovaru Vás budeme informovať o spôsobe vybavenia reklamácie prostredníctvom emailu.

Miesto vybavenia reklamácie

Reklamácie sa vybavujú v obchodných priestoroch online obchodu Klarion.eu.
 

Doklady potrebné pri reklamácii

Kupujúci je povinný pri vzdialenej reklamácii spolu s tovarom zaslať aj kópiu faktúry/bloku s vyplneným reklamačným formulárom, ktorý je pripnutý k faktúre alebo si ho môže stiahnuť  na tejto stránke.

Kupujúci je povinný pri osobnej reklamácii spolu s tovarom priniesť taktiež faktúru/nákupný blok.
 

Popis závady

Je potrebné, aby závada bola popísaná podrobne. Inak dochádza k zdržaniu vybavenia reklamácie.
 

Doba vybavovania reklamácie

Doba reklamácie je max. 30 dní od potvrdenia závady reklamačným pracovníkom, že sa jedná o reklamačnú závadu. V prípade nedodržania tohto termínu sa postupuje podľa dohody so zákazníkom.
 

Zaslanie reklamovaného tovaru zákazníkovi

O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol. Náklady na dopravu tovaru späť k zákazníkovi z reklamácie hradí predávajúci. Ak si zákazník praje reklamovaný tovar vyzdvihnúť v niektorej z predajní osobne, je potrebné o tom predajcu informovať v reklamačnom protokole alebo e-mailom na info@klarion[bodka]eu. Zákazník od ukončenia reklamačného konania má 30 dní na prevzatie vyreklamovaného tovaru. Po uplynutí tejto doby má predajca nárok naložiť s tovarom podľa vlastnej vôle.
 

Záručná doba

a. Záruka sa vzťahuje iba na funkčné chyby spôsobené pri šití / výrobe tovaru. Reklamácie sa riešia v zmysle § 422 a nasl. Obchodného zákonníka. Na všetok tovar zakúpený vo firme EvaMária s.r.o. je poskytovaná záruka.

b. Dĺžka záruky v mesiacoch je uvedená na dodacom liste. Ak nie je pre daný tovar určená záručná doba, platí záruka 24 mesiacov.

c. Záručná doba začína platiť dňom vystavenia daňového dokladu, v prípade výmeny za iný výrobok záručná doba pokračuje ďalej a predlžuje sa o čas, kedy bol tovar v reklamácii.
 

Záruka sa nevzťahuje na nasledovné prípady:

- reklamovanie tovaru bez dokladu o kúpe

- reklamovanie parametrov, ktoré výrobca nezaručuje

- poškodenie spôsobené zákazníkom, neodborná manipulácia s tovarom

- používanie v nevhodných podmienkach

- poškodenie tovaru počas prepravy tovaru

- oprava, úprava alebo pokus o opravu zákazníkom

- záruka sa nevzťahuje na vadu, kvôli ktorej bola dojednaná nižšia cena
 

Výmena tovaru

Reklamovaný tovar zakúpený do 14 kalendárnych dní od predaja sa v prípade, že sa závada potvrdí, vymení okamžite za podmienky, že daný tovar je na sklade.

 

Registrovať nový účet

Máte už účet?
Tak sa prihláste alebo Resetovať heslo